DLA AKCJONARIUSZY

NETVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001007140, NIP 9571152469, REGON 523886680
o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 PLN, w pełni wpłaconym.

Telefon do kontaktu: 58 573 14 00